46:19מ״ו:י״ט
1 א

כלי גולה. אדם יוצא לדרך מתקן לו חמת ומקדה של חרס לשתות בה:

2 ב

ונצתה. לשון ציה: