46:17מ״ו:י״ז
1 א

קראו שם. במלחמה הכריזו משל של חרפה:

2 ב

פרעה מלך מצרים שאון. שהיה מגביה קול שאונו תשואות להתהלל בחיילותיו:

3 ג

העביר המועד. שייעד היום מלחמה קבוע לצאת ולהלחם ולא יצא ועבר יום זמן המועד: