46:14מ״ו:י״ד
1 א

התיצב והכן לך. כנגד המלחמה, והכן ואתקין: