46:12מ״ו:י״ב
1 א

גבור בגבור כשלו. כשהיו בורחים היו נכשלים ונתקלים זה בזה: