46:10מ״ו:י׳
1 א

ורותה. לשון שובע, ל"א לשון שכרון כמו שכר דמתרגמינן מרוי:

2 ב

בארץ צפון. שהלך פרעה על נבוכדנצר בכרכמיש וגם נפל ונהרגו גבוריו והוא ברח מן המלחמה: