45:4מ״ה:ד׳
1 א

ואת כל הארץ. היא הנדונת בנתישה והריסה זו: