44:22מ״ד:כ״ב
1 א

ולא יוכל ה' עוד לשאת. כמו ולא יכול: