44:19מ״ד:י״ט
1 א

המבלעדי אנשינו. שלא מדעתם:

2 ב

כוונים להעציבה. דפוסים כדמות עצבים (עצבים דמות עלמה כמו לעיל כב):