43:10מ״ג:י׳
1 א

שפרירו. אהלו ודוגמתו ברוחו שמים שפרה (איוב כ״ו:י״ג):