42:14מ״ב:י״ד
1 א

וקול שופר. שתוקעין הצופים להזהיר את העם: