41:5מ״א:ה׳
1 א

להביא בית ה'. כשנסעו מביתם לא היו יודעים בחורבן הבית ובדרך שמעו וקרעו בגדיה' וגלחו זקנם ומתגודדים. לשון שריטה: