41:17מ״א:י״ז
1 א

בגרות כמהם. בגרות דיהב דוד לכמהם בר ברזילי גלעדאה, כששב ממלחמת אבשלום כמו שנאמר בספר (שמואל ב י״ט:ל״ט) אתי יעבור כמהם וגו':