41:12מ״א:י״ב
1 א

אל מים רבים. על ברכת מיין סגיאין: