41:1מ״א:א׳
1 א

ורבי המלך. ושרי המלך נתקנאו בו שנטל גדולה: