4:6ד׳:ו׳
1 א

שאו נס. לברוח לציון:

2 ב

העיזו. האספו כמו שלח העז (שמות ט):