4:5ד׳:ה׳
1 א

ואמרו תקעו שופר. הזהירו את יושבי הארץ שיתקעו בשופר לברוח:

2 ב

מלאו. לשון אסיפה והרבה יש במקרא אשר יקרא עליו מלא רועים (ישעיהו ל״א:ד׳) יקראו אחריך מלא (לקמן יב) יחד עלי יתמלאון (איוב ט״ז:י׳):