4:30ד׳:ל׳
1 א

כי תלבשי שני. להתנאות ולמצוא רחמים לפני השודד:

2 ב

תקרעי בפוך. לשון קריעה שהפוך נראה כמרחיב קרע העין כך שמעתי וגם מנחם לא חלק במחברת קרע:

3 ג

פוך. ל' כחול:

4 ד

עוגבים. המשחקים עם הנשים בצדי מיני ניאוף כמו ותעגבה על פלגשיהם (יחזקאל כג):

5 ה

נפשך יבקשו. מבקשים להרגך: