4:29ד׳:כ״ט
1 א

ורומה. כמו רמה בים (שמות ט):

2 ב

באו בעבים. ביערות עבים מקום סיבוך קוצים להטמן:

3 ג

ובכפים עלו. סלע מתורגם בכיפיא: