4:24ד׳:כ״ד
1 א

התקלקלו. נתקו ונזרקו ממקומן ועם קלקל בחצים (יחזקאל כ״א:כ״ו) חברו מנחם: