4:21ד׳:כ״א
1 א

עד מתי אראה. האסיפות האלה הנושאים נס להקבץ לבוא להלחם: