4:20ד׳:כ׳
1 א

שבר על שבר. חרבות ירושלים על גלות יכניה:

2 ב

רגע יריעותי. רגע שודדו יריעותי: