4:19ד׳:י״ט
1 א

אוחילה. לשון חיל ורתת:

2 ב

קירות. אנטינא"ש בלעז:

3 ג

שמעת נפשי. מאחורי הפרגוד באתני בשורת קול מתרועת מלחמה: