4:17ד׳:י״ז
1 א

שדי. כמו שדה:

2 ב

אותי מרתה. הקניטה כמו ממרים הייתם (דברים ט׳:ז׳) מרגזין: