4:12ד׳:י״ב
1 א

רוח מלא. מאלה הפורענות יבא לי רוח מלא רוח שלם שלא אחזור בו ולא אנחם. רוח טלנ"ט בלעז:

2 ב

משפטים. לשון ויכוח: