4:1ד׳:א׳
1 א

אם תשוב ישראל. בתשובה זו אלי תשוב לכבודך וגדולתך הראשונה:

2 ב

ואם תסיר שקוציך מפני. אז לא תנוד לצאת בגולה: