38:7ל״ח:ז׳
1 א

עבד מלך. ברוך בן נריה:

2 ב

הכושי. צדקיהו מה כושי משונה בעורו אף צדקיהו משונה בצדקו מכל דורו ויש מדרש דורש הכושי על ברוך:

3 ג

איש סריס. גבר רב: