38:5ל״ח:ה׳
1 א

יוכל. כמו יכול על אשר הוא מרפא את וגו':