38:4ל״ח:ד׳
1 א

על כן הוא מרפא. אלאקנ"ץ בלע"ז לשון רפיון: