38:23ל״ח:כ״ג
1 א

ואת העיר הזאת תשרף באש. הרי אתה כאילו שורפה בידים שאתה גורם לה: