38:22ל״ח:כ״ב
1 א

אנשי שלומך. נביאי השקר שאמרו לך לא תלכד:

2 ב

בבוץ. טיט לשון היגאה גומא בלי בצה: