38:19ל״ח:י״ט
1 א

דואג. ירא:

2 ב

פן יתנו אותי. הכשדים ביד היהודים לומר מלככם יהי עבדכם על שקדמתם להשלים עמנו:

3 ג

והתעללו בי. היהודים איגברונ"ט בלע"ז: