38:11ל״ח:י״א
1 א

בלויי סחבות. בלואי בגדים הנסחבים: