36:10ל״ו:י׳
1 א

פתח שער בית ה' החדש. הוא שער המזרחי כן תירגם יונתן: