35:4ל״ה:ד׳
1 א

איש האלהים. נביא דה':

2 ב

שומר הסף. אמרכלא טרשורי"ר בלע"ז: