35:2ל״ה:ב׳
1 א

אל בית הרכבים. בני יונדב בן רכב ומבני יתרו היו: