33:5ל״ג:ה׳
1 א

ולמלאם את פגרי האדם. ואת הבתים אשר נתצו עושים קברות לפגרים שנהרגים בתוך העיר:

2 ב

ואשר הסתרתי וגו'. כה אמר ה' הנני מעלה לה וגו':