33:24ל״ג:כ״ד
1 א

שתי המשפחות. המלכות והכהונה:

2 ב

ואת עמי ינאצון. ובדברים האלה הם גורמים לעמי לנאץ מהיות גוי לי:

3 ג

לפניהם. לפני דבריהם אלה שמלמדין אותן לומר לא ישוב הקב"ה מחרונו עוד ולא תועיל לכם תשובה: