33:18ל״ג:י״ח
1 א

כל הימים. לא יכרת להם זרע הראוי להעלות עולה ולהקטיר מנחה: