33:17ל״ג:י״ז
1 א

לא יכרת. כריתות עולם אלא אם יפסוק סופו לחזור: