32:5ל״ב:ה׳
1 א

עד פקדי אותו. פקודת כל האדם היא המיתה: