32:33ל״ב:ל״ג
1 א

ולמד אותם. לשון פעול אפרננ"ט בלעז: