32:27ל״ב:כ״ז
1 א

הממני יפלא. וכי העתידות עלומות ממני: