32:2ל״ב:ב׳
1 א

צרים. לשון מצור:

2 ב

בחצר המטרה. לשון בית המשמר: