32:14ל״ב:י״ד
1 א

כה אמר וגו'. אל תאמר לחנם אני מצניעם שהרי הכל גולים: