31:7ל״א:ז׳
1 א

וצהלו בראש הגוים. במגדלות גבוהים כדי שישמעו למרחוק: