31:40ל״א:מ׳
1 א

העמק הפגרים. עמק שנפלו שם פגרי מחנה סנחריב:

2 ב

והדשן. מקום שפך הדשן שהיה חוץ לירושלים יוסיפו על העיר ויכניסו כל זה לתוך חומותיה ונבואה זו עתידה לבא:

3 ג

השדמות. קנפני"א בלעז: