31:37ל״א:ל״ז
1 א

אם ימדו שמים. כמה גובהם:

2 ב

גם אני אמאס. בישראל כלומר כשם שהם לא ימדו ולא יחקרו כך ישראל לא ימאסו בכל אשר חטאו: