31:35ל״א:ל״ה
1 א

לאור. איאקלארזי"ר בלעז, וכן ת"י לאנהרא:

2 ב

רוגע הים. מנידו ומרתיחו ונעשה קמטים קמטים כמו עורי רגע (איוב ז):