31:3ל״א:ג׳
1 א

מרחוק. בזכות אבות:

2 ב

נראה לי. אני הנביא ואמר לי לאמר לכנסת ישראל אהבת עולם אהבתיך: