31:29ל״א:כ״ט
1 א

בוסר. פרי שלא נגמר והוא מקהה את השינים:

2 ב

ושני בנים תקהינה. הבנים ילקו בעון אבות: